Twoje uwagi
DO GÓRY
O nas
Redakcja
Kontakt

pod strzaskanym filtrem percepcji

Aleksandra Klasa | 16 września 2013

diabeł tkwi w schemacie

Rozpatrywana interdyscyplinarnie kwestia subiektywizmu percepcji może stanowić niezmiernie ciekawy przedmiot rozważań o istocie myśli ludzkiej. Kluczowe jest tu pojęcie ‘problemu psychofizycznego’ (z ang. mind-body problem) – zjawiska, które nie dotyczy wyłącznie relacji  u m y s ł – c i a ł o, lecz przekłada się również na generalny ogląd zależności  d u c h – m a t e r i a.

Aleksandra Klasa | 19 sierpnia 2013

w kalejdoskopie perspektyw

Wymaga wysiłku zatrzymanie się w strumieniu przechodniów i skręcenie w uliczkę przyległą do głównego traktu. Zwykle potrącam wtedy kilkoro osób, szepczę zazwyczaj niedosłyszane „przepraszam”, aby wreszcie odgrodzić się od wycieńczającej, nakazanej gonitwy za nieswoimi pragnieniami.  Czasem, obejrzawszy się przez ramię, z sentymentem podziwiam niezwykłe zdolności adaptacyjno-motoryczne statystycznego obywatela, jego naturalną płynność ruchu ku Przyszłości zamanifestowanej w namacalnej materii.